Hệ thống cấp phép xây dựng toàn quốc
Bộ xây dựng
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ MỨC ĐỘ 4
01
Lựa chọn dịch vụ công 2
02
Đăng ký tài khoản và Đăng nhập hệ thống
03
Nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến
04
Tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ
05
Nhận kết quả hồ sơ trực tuyến

1
Tìm hiểu thông tin dịch vụ công

Người dân có thể tìm hiểu thông tin dịch vụ công giấy phép xây dựng do ngành Xây dựng cấp để xem điều kiện để có thể nộp hồ sơ trực tuyến mức 4 và chuẩn bị các thành phần hồ sơ theo quy định Xem chi tiết tại đây

2
Đăng ký tài khoản và đăng nhập hệ thống

Người dân có thể đăng ký tài khoản bằng: Thuê bao di động; Mã số BHXH; Sim ký số; USB ký số;

Lưu ý: Để đăng ký bằng Thuê bao di động hoặc Mã số BHXH thì thông tin của người dân phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký với nhà mạng hoặc Cơ quan BHXH

Sau khi đăng ký tài khoản, Người dân đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: CMT/CCCD; Sim ký số; USB ký số;

Xem chi tiết tại đây

3
Nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến

Người dân thực hiên các công việc:

- Kê khai thông tin

- Đính kèm thành phần hồ sơ theo quy định

- Thanh toán trực tuyến và nhập thông tin nhận kết quả tại nhà (nếu có nhu cầu)

- Nộp hồ sơ đến cơ quan giải quyết

4
Tra cứu, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ thành công, người nộp hồ sơ có thể tra cứu tình trạng xử lý theo mã hồ sơ hoặc vào mục Danh sách hồ sơ của tôi để theo dõi chi tiết

5
Nhận kết quả hồ sơ trực tuyến

Người dân nhận kết quả giải quyết theo cách thức lựa chọn khi nộp hồ sơ:

- Nếu đăng ký qua chuyển phát nhanh Vnpost sẽ chờ đơn vị vận chuyển trả hố sơ trực tiếp tại địa chỉ đã đăng ký. Dùng CMND /Số điện thoại để xác minh thông tin

- Nếu đăng ký nhận kết quả số: Vào mục "Danh sách dịch vụ công của tôi" xem chi tiết hồ sơ đã nộp và download kết quả đã gửi về hệ thống.